Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti

+ -

TARIFE PROTOCOL

Definiţie:

Achitarea tarifelor specifice activităţii de protocol dă dreptul utilizatorilor la folosirea infrastructurii specifice pusă la dispoziţie de CN AB SA (saloanele VIP și Business), respectiv să beneficieze de prestarea serviciilor de acest tip.

Tarifele sunt aplicabile astfel: :

- per pasager în Saloanele Business ;

- per persoană sau, după caz, per delegație procesate în Saloanele VIP.

 

Reguli de aplicare

-Tarifele de protocol și de servicii business lounge nu se aplică copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani.

-Toate solicitările privind acordarea de servicii de protocol se vor transmite cu 24 ore înainte de momentul deplasării pasagerilor. Plata serviciilor de protocol se va face cu minim 3 ore înainte de plecarea/sosirea pasagerilor.

-La toate solicitările de servicii protocol / însoțiri autorizate ai căror beneficiari sunt agenții economici (societăți comerciale), respectiv persoanele fizice, neanunțarea anulării delegației cu 3 ore înainte de ora decolării/aterizării aeronavei cu care se deplasează delegația/persoanele va conduce la tarifarea clienților cu sumele aferente serviciilor cerute în solicitarea pentru care nu s-a anunțat anularea acesteia conform celor precizate anterior.

-O descriere a serviciilor prestate se regăsește la punctele A, B, C, D de mai jos:

 

A. Servicii protocol prestate către agenții economici (societăți comerciale), respectiv persoane fizice

Pentru fluxul de plecări:

-Întâmpinarea pasagerilor (după efectuarea formalităților de check-in)

-Asistență la formalitățile de control de securitate și trecere a frontierei prin filtrele Diplomați/VIP

-Accesul în salonul VIP existent pe fluxul respectiv (plecări internaționale/interne)

-Acordarea de servicii tratație asigurate de prestatorul extern aflat în relație contractuală cu CN AB SA

-Asistență la îmbarcare cu acces prioritar

-Transport la aeronavă cu limuzină/microbuz VIP (dacă este necesar)

Pentru fluxul de sosiri:

-Transport de la aeronavă cu limuzină/microbuz VIP (dacă este necesar)

-Întâmpinarea și însoțirea pasagerilor

-Asistență la formalitățile de trecere a frontierei pe fluxul dedicat (în cazul sosirilor internaționale)

 

B. Servicii protocol prestate către instituțiile oficiale (“oficiali”) – pe fluxul normal de pasageri

Pentru fluxul de plecări:

-Asistență la efectuarea formalităților de check-in (la solicitarea beneficiarului)

-Însoțirea pasagerilor și a însoțitorilor (dacă este cazul)

-Asistență la formalitățile de control de securitate și trecere a frontierei prin filtrele Diplomați/VIP

-Accesul în salonul VIP existent pe fluxul respectiv (plecări internaționale/interne)

-Acordarea de tratație existentă la salonul VIP

-Asistență la îmbarcare cu acces prioritar

-Transport la aeronavă cu limuzină/microbuz (dacă este necesar)

Pentru fluxul de sosiri:

-Întâmpinarea și însoțirea reprezentanților instituției la salonul VIP (dacă este cazul)

-Accesul în salonul VIP și acordarea de tratație existentă la salonul VIP însoțitorilor delegației (dacă este cazul)

-Transport de la aeronavă cu limuzină/microbuz (dacă este necesar)

-Întâmpinarea și însoțirea pasagerilor și a reprezentanților (dacă este cazul)

-Asistență la formalitățile de trecere a frontierei pe fluxul dedicat (în cazul sosirilor internaționale)

-Asistență la preluarea bagajelor din zona de benzi bagaje (în cazuri speciale).

 

C. Servicii protocol prestate la Salon Prezindențial Corp C – oficiali, respectiv agenți economici în regim ocazional

Pentru fluxul de plecări:

-Însoțirea reprezentanților instituției în terminalul de plecări internaționale pentru asistență la efectuarea formalităților de check-in/asistență la efectuarea formalităților de check-in la salonul Corp C

-Asistență la formalitățile de control de securitate și trecere a frontierei la salonul Corp C

-Acces în una dintre cele trei săli de protocol aflate în incinta salonului Corp C cu acordarea facilităților specifice acesteia

-Asistență la îmbarcare cu acces prioritar

-Transport la aeronavă cu limuzină/microbuz (dacă este necesar).

Pentru fluxul de sosiri:

-Întâmpinarea reprezentanților instituției la salonul Corp C

-Transport de la aeronavă cu limuzină/microbuz (dacă este necesar)

-Însoțirea reprezentanților instituției la poziția de staționare a aeronavei cu care sosesc pasagerii

-Acces în una dintre cele trei săli de protocol aflate în incinta salonului Corp C cu acordarea facilităților specifice acesteia

-Asistență la formalitățile de trecere a frontierei la salonul Corp C

-Asistență la recuperarea bagajelor de la benzile de bagaje din terminalul de sosiri.

 

D. Servicii de tip „Meet and assist” – însoțiri autorizate (fără accesare salon VIP) – agenți economici (societăți comerciale), persoane fizice,

Reguli de aplicare: Însoțirile autorizate se prestează în cazul grupurilor de pasageri de 5-10 persoane. Sub numărul minim de 5 pasageri/grup nu se acordă servicii tip meet and assist. Depășirea pragului maxim de 10 persoane/grup conduce la tarifarea suplimentară a clientului. Astfel, pentru delegațiile mai mari de 10 persoane, tarifele aplicabile pentru însoțiri autorizate vor fi duble fața de cele cuprinse în acest nomenclator.

Pentru fluxul de plecări:

-Întâmpinare pasageri (după efectuarea formalităților de check-in)

-Asistență la formalitățile de control de securitate și trecere a frontierei prin filtrele Diplomați/VIP

-Însoțirea pasagerilor la poarta de îmbarcare a cursei cu care călătoresc și asistență la îmbarcare cu acces prioritar

-Transport la aeronavă cu limuzină/microbuz VIP (dacă este necesar).

Pentru fluxul de sosiri:

-Transport de la aeronava cu limuzină/microbuz VIP (dacă este necesar)

-Întâmpinarea și însoțirea pasagerilor

-Asistență la formalitățile de trecere a frontierei pe fluxul dedicat (în cazul sosirilor internaționale).

 

10.1. TARIFE SALOANE PROTOCOL (VIP)

 

De la 01.09.2023, conform aprobării de la art  6 din HCA nr. 5 / 04.05.2023, tarifele sunt:

 

10.1.1. TARIFE SALOANE PROTOCOL (VIP)-PE BAZĂ DE CONTRACT

 

10.1.1.1. SERVICII PROTOCOL AGENȚI ECONOMICI CU CONTRACT

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   336,14 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   400,00 RON/persoană

 

10.1.1.2. SERVICII PROTOCOL OFICIALI CU CONTRACT

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   168,07 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   200,00 RON/persoană

 

10.1.1.3. SERVICII PROTOCOL SALON „CORP C” OFICIALI CU CONTRACT *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   336,14 RON/delegație

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   400,00 RON/delegație

 

10.1.2. TARIFE SALOANE PROTOCOL (VIP)-OCAZIONAL

 

10.1.2.1. SERVICII PROTOCOL PERSOANE FIZICE OCAZIONAL

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   546,22 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   650,00 RON/persoană

 

10.1.2.2. SERVICII PROTOCOL AGENȚI ECONOMICI OCAZIONAL

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   462,19 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   550,00 RON/persoană

 

10.1.2.3. SERVICII PROTOCOL OFICIALI OCAZIONAL

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   252,10 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   300,00 RON/persoană

 

10.1.2.4. SERVICII PROTOCOL SALON „CORP C” OFICIALI OCAZIONAL

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   420,17 RON/delegație

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   500,00 RON/delegație

 

10.1.3. TARIFE SALOANE PROTOCOL-ALTE TARIFE

 

10.1.3.1. PROTOCOL -UTILIZARE SALON CORP C

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   7.000 RON/acțiune*

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   5.882,36 RON/actiune

* actiunea este delimitata la 2h - nefracționabil

* acest tarif este aplicabil NUMAI pentru agenți economici

 

10.1.3.2.TARIF DE URGENȚĂ *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   168,07 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   200,00 RON/persoană

*)Acest tarif se aplică în cazul agenților economici (societăți comerciale) și persoanelor fizice pentru care se solicită servicii de protocol cu mai puțin de 24 ore înainte de ora programată a cursei cu care călătoresc și în limita disponibilității personalului de a prelua pasagerii dvs. Prestarea serviciilor de protocol în regim de urgență se face numai pe baza acordului comun al ambelor părți.

 

10.1.3.3.TARIF DE URGENȚĂ ÎNSOȚIRE *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   168,07 RON/actiune

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   200,00 RON/actiune

*)Acest tarif se aplică în cazul însoțirilor agenților economici și persoanelor fizice pentru care se solicită servicii de protocol de tip „meet and assist” cu mai puțin de 24 ore înainte de ora programată a cursei cu care călătoresc.

 

10.1.3.4. PROTOCOL TARIF TRATAȚIE „CORP C”

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                              33,62 RON/persoana

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                               40,00 RON/persoana

10.1.4. TARIFE SERVICII DE TIP „ MEET AND ASSIST” (fara accesare saloane protocol-  VIP)

 

 

10.1.4.1. ÎNSOȚIRI AUTORIZATE AGENȚI ECONOMICI OCAZIONAL *)

 

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   672,27 RON/acțiune

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   800,00 RON/acțiune

*)Tariful poate conține și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar). Tariful este aplicabil de la un numar de minim 5 pasageri procesați simultan până la un numar de 10 pasageri procesați simultan.

 

10.1.4.2. ÎNSOȚIRI AUTORIZATE OFICIALI OCAZIONAL*)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   336,14 RON/acțiune

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   400,00 RON/acțiune

*)Tariful poate conține și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar). Tariful este aplicabil de la un numar de minim 5 pasageri procesați simultan până la un numar de 10 pasageri procesați simultan.

 

10.1.4.3. ÎNSOȚIRI AUTORIZATE PERSOANE FIZICE OCAZIONAL*)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   672,27 RON/ acțiune

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   800,00 RON/ acțiune

*)Tariful poate conține și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar). Tariful este aplicabil de la un numar de minim 5 pasageri procesați simultan până la un numar de 10 pasageri procesați simultan.

 

Reguli de aplicare:  

  • Perioada de ședere individuală a unui pasager în salon este de maxim 4 ore. În cazul prelungirii acestei perioade peste durata-limită de 4 ore, Beneficiarul serviciilor va achita o taxa suplimentară de 30,00 euro/pasager pentru fiecare perioadă de 4 ore, chiar incompletă.
  • Notă : Orice modificare de politică comercială se aprobă în Cosiliul de Administrație al CN AB SA pe bază de raport întocmit de Serviciul Comercial și produce efecte ca urmare a contractelor comerciale încheiate cu partenerii CN AB SA de la data semnarii contractelor de către ambele părți.

Tarifele de la punctele 10.1.3.2. si 10.1.3.3. nu se aplica la AIBB-AV.

Saloane business class

Petreceti timpul dinaintea îmbarcării într-o atmosferă placută și relaxantă, în saloanele Business Class cu program 24 h/24.

Mai multe
Achizitii Publice
BIAS
Airport News
Cookie Settings