Liberul acces la informaţia de mediu

+ -

Informează-te! E dreptul tău să știi (HG 878/2005, art. 8)

În conformitate cu prevederile H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. pune la dispoziţia publicului informaţii referitoare atât la starea factorilor de mediu (aer, apă, sol), cât şi a factorilor fizici (zgomotul şi gestionarea deşeurilor) în perimetrul celor două aeroporturi bucureştene.

Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie şi suport electronic.

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings