Anunț organizare concurs Director Financiar

+ -

Candidații cu studii economice superioare, care doresc să ocupe postul de Director Financiar, provizoriu, al Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A., până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011,  cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, sunt rugați să depună un curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004, până cel târziu în data de 19 octombrie 2022 ora 16.00, la Secretariatul General al companiei Corp Logistic, etaj 2, biroul L211.

CV-urile vor fi depuse pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa următorul text „Către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al CNAB SA - Candidatură pentru postul de Director Financiar provizoriu CNAB SA/ Nume și Prenume candidat".

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings