Licitație la Bursa Română de Mărfuri pentru închirierea unui spațiu situat în incinta AIHCB în zona Tehnică (platforma întreținere auto), în suprafață totală de 813,00 mp, în vederea amplasării unei stații de carburanți, ce va fi dotată cu un rezervor certificat pentru distribuție cu combustibil cu o capacitate de 9.000 litri, care să alimenteze echipamentele proprii ale Ofertantului câștigător și utilizate pentru deservirea aeronavelor la sol de pe AIHCB

+ -
CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings