Inchirierea a 6 spatii in Terminal Sosiri, Etaj 1, zona publica, profilul de activitati bancare desfasurate prin intermediul ATM-urilor

+ -

Pentru a completa gama de facilităţi şi servicii oferite,  vă comunicăm intenţia Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti S.A. de a închiria spaţii comerciale pentru amplasarea a 6 automate bancare, sens în care aşteptăm din partea dumneavoastră o ofertă de colaborare, cu următoarele cerințe comerciale:

1.            preț minim de ofertare:

  • Profil Comercial               Preț minim euro/locație
  • ATM bancar locatia 1      1.150 euro/locație/lună
  • ATM bancar locatia 2      1.200 euro/locație/lună
  • ATM bancar locatia 5      1.850 euro/locație/lună
  • ATM bancar locatia 4      1.015 euro/locație/lună
  • ATM bancar locatia 3      750 euro/locație/lună
  • ATM bancar locatia 8      3.010 euro/locație/lună

2.            perioada de închiriere: 2 ani; existența clauzei de denunțare unilaterală cu o notificare prealabilă de 30 de zile;

3.            garanţie de bună execuţie: 10% din valoarea contractului de închiriere;

4.            să se precizeze acceptul pentru întocmire – depunere Program de securitate specific zonei de activitate;

5.            să se precizeze asigurarea pentru asistenţă – alimentarea automatului prin reprezentanţi desemnaţi şi acceptaţi de CNAB pentru acces;

6.            menţionarea în ofertă a datelor de tip call center, respectiv telefon/fax, email şi persoane de contact;

7.            oferta va specifica detaliile tehnice (putere consumată, dimensiuni etc.) ale automatului;

8.            caracteristici locaţii amplasare automate: suprafaţă maximum 2 mp/                               

locație – zona publică, Terminal Sosiri AIHCB, etaj 1;

9.            CNAB SA  îşi  rezervă  dreptul  de  a  schimba sau modifica amplasamentul spaţiului închiriat, în funcţie  de  cerinţele  activităţii  aeroportuare,  oferind,  în  limita  disponibilităţilor, un alt spaţiu corespunzător obiectului de activitate;

10.          se va perfecta contract distinct de furnizare utilități, respectiv energie electrică.

Ofertele vor fi depuse în plicuri închise, sigilate, la Registratura CNAB, având înscrisă mențiunea “pentru concursul de oferte – amplasare ATM-uri Terminal Sosiri, etaj 1, AIHCB”, în care se vor specifica ofertele financiare pentru locațiile dorite precum și  precum și acceptul condițiilor de la punctele 2-10; Nu există condiționare a numarului de automate pentru care se depune ofertă; Termenul limită de depunere a ofertelor este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de ofertă pe website-ul CNAB. Pentru relaţii suplimentare și transmiterea schițelor de amplasament pe email, vă rugăm să contactaţi Serviciul Comercial al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, telefon: 021-204-14.63/021-204-18.80 sau prin e-mail: commercial@bucharestairports.ro.

Data afisarii pe site este 13.05.2021,

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings