Concurs de oferte pentru închiriere spaţiu

+ -

Luând în considerare reglementările emise și restricțiile impuse de autoritățile statului român în contextul manifestării pandemiei generate de noul coronavirus SARS – CoV2 (COVID – 19), se impun măsuri suplimentare de asigurare în mod permanent a echipamentelor de protecție sanitară (măști, mănuși etc.) pentru pasagerii Aeroportului Internațional București Băneasa  Aurel Vlaicu, sens în care Compania Națională Aeroporturi București SA organizează un concurs de oferte, cu următoarele caracteristici:

  • suprafața automatului este maximum 2 mp;
  • suma ofertată să fie de minim  50,00 euro/locaţie/luna (1 automat), exclusiv TVA, conform tarifului din Nomenclatorul de tarife și reguli de aplicare la 
  • AIBB AV – FIN 002, Ed III, 2019;
  • perioada de valabilitate a contractului de închiriere este de 2 ani ;
  • să se accepte o garanție de bună execuție de 10% din valoarea contractului încheiat;
  • să se precizeze acceptul pentru întocmirea şi depunerea Programului de securitate specific zonei de activitate;
  • să se precizeze asigurarea condițiilor pentru asistență şi alimentarea automatului, prin reprezentanţii desemnaţi şi acceptaţi de aeroport pentru acces;
  • menţionarea în oferte a datelor de tip call center, respectiv telefon/fax, e-mail şi persoane de contact;
  • locaţia stabilită este situată în zona publică, conform releveu anexat;
  •  ofertele  vor  fi  depuse  în  plic  închis, sigilat,  la  registratura  CN AB SA, având  înscrisă  menţiunea  “pentru concursul de oferte – automat echipament de protecție sanitară –  AIBB AV;

CN AB SA îşi rezervă dreptul de a schimba sau modifica amplasamentul spaţiului închiriat, în funcţie de cerinţele activităţii aeroportuare, oferind un  alt spațiu corespunzător obiectului de activitate;

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Comercial al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, telefon: 021-204-14.63/021-204-18.80 sau prin e-mail: commercial@bucharestairports.ro.

Termenul limită de depunere a ofertelor la sediul CNAB SA este 07.12.2020, plicurile cu ofertele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings