Nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și al Directorului General

+ -

Nivelul remunerației administratorilor = în cuantum de 12.656 lei brut, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Nivelul remunerației directorului general cu atribuții delegate = o remunerație fixă brută al cărei cuantum este egal cu suma de 51.684 lei, echivalentă cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings