Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti24 Martie 2014

Plane Spotting


Fotografii profesionişti şi amatori au spaţii special amenajate de unde pot realiza fotografii spectaculoase cu aeronavele. Serviciul de plane spotting se desfăşoară numai în locurile stabilite în zona publică din proximitatea perimetrului aeroportului, pe baza unor permise de identificare şi acces emise de administraţia aeroportului.

În vederea obţinerii unui permis de plane spotter, vă rugăm să transmiteţi, prin email, la plane.spotters@cnab.ro, următoarele documente:

  • Copie după actul de identitate pentru cetăţenii români / copie după paşaport pentru cetăţenii străini;
  • Curriculum Vitae;
  • Următoarele documente completate, datate și semnate: cerere de acordare a legitimaţiei, declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal, declarație angajament, termeni și condiții.

 

În cazul în care un plane spotter solicită emiterea unei legitimații de plane spotting  pentru copilul său minor, aceasta se emite în baza următoarelor documente:

  • Copie după actul de identitate / copie după certificatul de naștere (doar în cazul în care pentru minor nu a fost emis un act de identitate);
  • Copie după actul de identitate al părintelui / reprezentantului legal al minorulu - în cazul în care documentația pentru minor este transmisă ulterior emiterii legitimației de plane spotting a părintelui/reprezentantului legal al minorului;
  • Următoarele documente completate, datate și semnate de către părintele/reprezentantul legal al minorului: cerere de acordare a legitimaţiei pentru minori, declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal, declarație angajament, termeni și condiții.

 

 

După analizarea documentaţiei depuse, echipa de Plane Spotting vă va contacta pentru detalii referitoare la cererea dumneavoastră.