Bucharest Băneasa – Aurel Vlaicu International Airport26 March 2014

Public transport


Trolleybus/Bus

131, 335, 148, 112, 301

The Route of the Bus 131
Piaţa Romana, Piaţa Victoriei, Şoseaua Kiseleff, Piaţa Presei Libere, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Băneasa Airport . 

The Route of the Bus 335
Barajul Dunării, Bulevardul Nicolae Grigorescu, Şoseaua Iancului, Şoseaua Ştefan cel Mare, Calea Dorobanţilor, Şoseaua Kiseleff, Piaţa Presei Libere, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Băneasa Airport .

The Route of the Bus 148
Piaţa Presei Libere, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Băneasa Airport. 

The Route of the Bus 112
Şoseaua Pipera, Bulevardul Aerogării, Airport Băneasa.

The Route of the Bus 301
Piaţa Victoriei, Bulevardul Aviatorilor, Bulevardul Aerogării, Băneasa Airoport.


Tram

The Route of the tram 5

5- P-ta Galaţi, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Cpt. Aviator Alex. Şerbănescu, Bulevardul Aerogări, Bucharest Băneasa - Aurel Vlaicu International Airport.


Express Line

The Express Route 783
Piaţa Unirii, Piaţa Victoriei, Şoseaua Kiseleff, Piaţa Presei Libere, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Airport Băneasa

Regia Autonomă de Trasport Bucureşti

 

Underground

Main Line M2 
IMGB - Pipera, Staţia Aurel Vlaicu

Metrorex